top of page

Databehandlerinformation

Dataansvarlig

Virksomheden, Talents-Unlimited ApS, CVR. 40251472, er dataansvarlig for indsamling af data for tt38.dk.

Evt. kontakt vedr. persondata kan ske til Talents-Unlimited, på info@t-u.dk

Formål

Formålet med dataindsamlingen er at optimere brugerens oplevelse før, under og efter bestilling på tt38.dk samt implementering af selve ydelsen (i dette tilfælde booking af online konsulent sessioner). Oplysningerne stammer fra brugerens egne tilladelser og indtastning af oplysninger online. Fakturering kan forekomme grundet specielle ombookinger, aflysninger eller udeblivelse. Se mere om dette på tt38.dk omkring handelsbetingelser.

Oplysninger indsamles vedr. booking, deltagelse i loyalitetsprogrammer og ved abonnement på nyhedsbrev, når en bruger vælger at indhente tilbud på vores ydelser og frivilligt lader sig registrere. Indsamling og behandling af personoplysninger, jf. ovenstående vil altid ske i henhold til gældende persondatalovgivning.

Dataoplysninger

Talents-Unlimited ApS indsamler følgende dataoplysninger:

 • Navn, telefonnummer, e-mailadresse,

 • Anonymiserede og krypterede betalingskortoplysninger til betaling af vores ydelser via godkendt 3.part. ved brug af kreditkort. 

 • Evt. registrering i Talents-Unlimited ApS loyalitetsprogram herunder indsamling af antal bestillinger & bestillingspræferencer via noter og spørgeskemaer.

 • Evt. anonymiserede oplysninger fra Talents-Unlimited ApS kundeundersøgelser.
   

Ved brug af kundeudtalelser og fotos samt logo på vores hjemmeside kræves særskilt samtykke fra kunden, og dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes af kunden.

 

Talents-Unlimited ApS vil oftest behandle personoplysninger, når det er nødvendigt for at opfylde en aftale med en kunde, som Talents-Unlimited ApS er ansvarlig for via tt38.dk. Det er oftest i forbindelse med håndtering af online bookingaftaler med tt38.dk’s konsulenter.

 

Hvis en kunde oplyser særlige personlige præferencer eller hensyn, herunder f.eks. helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, anvender Talents-Unlimited ApS alene oplysningerne til at sikre, at der tages hensyn til kundens personlige præferencer mv. ifm. optimering af vores ydelse.

 

Hvis en kunde tilmelder sig Talents-Unlimited ApS, tillader Talents-Unlimited ApS sig at dele den registreredes personoplysninger internt i selskabet. Formålet med denne deling er at give kunden den bedste betjening og service på tværs af ydelse og konsulent.

 

Opbevaring af og adgang til data

Persondata opbevares på ekstern server hos tredjepart, med hvem Talents-Unlimited ApS har databehandleraftale. Det er alene relevante medarbejdere, ledere samt konsulenter der har indgået en juridisk bindende fortrolighedsklausul, der har adgang til oplysningerne foruden de nødvendige it-administratorer. Persondata om kunden opbevares internt i virksomheden indtil der ikke er gældende lovhjemmel eller at kunden selv ønsker dette fjernet.

 

Ret til indsigt og berigtigelse

Efter reglerne i persondataforordningen har de registrerede flere rettigheder:

 1. En registreret har til enhver tid ret til indsigt i de personoplysninger, Talents-Unlimited ApS behandler om den registrerede.

 2. En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, som Talents-Unlimited ApS har om den registrerede. Den registrerede kan til hver en tid skriftligt bede Talents-Unlimited ApS om at få en oversigt over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som Talents-Unlimited ApS er i besiddelse af. En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. Talents-Unlimited ApS vil indenfor en måned efter modtagelsen af den registreredes skriftlige anmodning sende oplysninger om de registrerede persondata til den registreredes postadresse.

 3. En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysninger, som Talents-Unlimited ApS har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger, som Talents-Unlimited ApS efter lovgivning ikke er forpligtet til at skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at Talents-Unlimited ApS ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse serviceydelser til den registrerede. Den registrerede kan også kontakte Talents-Unlimited ApS, hvis den registrerede mener, at dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser, f.eks. den aftale/kontrakt, som den registrerede har med Talents-Unlimited ApS. Skriftlig anmodning sendes til Talents-Unlimited ApS (se kontaktoplysninger herom i punkt 2). Hvis den registrerede beder om rettelse eller sletning af sine personoplysninger, vil Talents-Unlimited ApS vurdere, om betingelserne for anmodningen er opfyldt, og Talents-Unlimited ApS vil i så fald gennemføre ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
   

Muligheden for at anmode om sletning mv. kan være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers privatliv, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder samt f.eks. af hensyn til muligheden for at håndhæve potentielle retskrav.

Hvis nogle af de oplysninger, som Talents-Unlimited ApS har om den registrerede er givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at oplysningerne slettes eller ikke længere anvendes af Talents-Unlimited ApS. Dette gælder ikke for oplysninger, som Talents-Unlimited ApS er lovmæssigt forpligtede til at gemme.
 

Talents-Unlimited ApS tager forbehold for at afvise anmodninger, som har karakter af chikanøs gentagelse eller som kræver uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger (f.eks. udvikling af et nyt IT-system) eller som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger, eller i andre situationer, hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende eller meget kompliceret at imødekomme anmodningen.

Sikkerhed og deling af personoplysninger

Talents-Unlimited ApS beskytter den registreredes personoplysninger, og har fastlagt følgende interne retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
 

Kun ansatte og godkendte freelancere hos Talents-Unlimited ApS, der i kraft af deres jobfunktion har behov for de registreredes personoplysninger, har adgang til systemer indeholdende persondata (systemerne er kontrolleret af tredjeparter, med hvem Talents-Unlimited ApS har databehandleraftale) eller mapper på internt fællesdrev med persondata. Talents-Unlimited ApS kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registreredes personoplysninger i dette system.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der er høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, herunder f.eks. identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden form for misbrug, vil Talents-Unlimited ApS i samarbejde med vores IT sikkerhedskonsulenter, underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.
 

Talents-Unlimited ApS benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services, -systemer, -betalingsløsninger, mm. Talents-Unlimited ApS indgår løbende databehandleraftaler med alle disse leverandører, hvorved det også i forhold til eksterne databehandlere sikres, at disse fastholder et nødvendigt og højt beskyttelsesniveau angående de registreredes personoplysninger.

Talents-Unlimited ApSs sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling samt gældende lov.


Cookies

Talents-Unlimited ApS anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil. Det er denne, der gør det muligt for os, at få informationer om din ageren på vores hjemmeside. En cookie lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg og indeholder ikke personfølsomme oplysninger.

Denne data deles ikke med tredjepart, og den information Talents-Unlimited ApS opnår, bruges udelukkende til at forbedre hjemmesiden, vores marketinginitiativer og brugeroplevelsen for dig.
 

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics i din browsers indstillinger. Vi fraråder dette da din oplevelse af vores hjemmeside og marketing, vil forringes. Cookies har et automatisk udløb, men fornyes igen efter besøg hjemmesiden.

Du kan også vælge hvilke ydelser vi må bruge din cookie til under præferencer i vores cookieindsamlingsværktøj Cookiebot.dk

 

Vi opsamler følgende anonyme informationer om dig, når du har besøgt en af vores hjemmesider gennem Google Analytics:

 • Din IP-adresse

 • De hjemmesider, du har besøgt

 • Hvordan du tilgik vores hjemmeside (f.eks. gennem Google, Facebook eller en tredjeparts-side)

 • Din ageren på vores hjemmeside, herunder hvilke sider, du besøger, hvilke handlinger du gør, og tiden du bruger på hjemmesiden

 • Information om det apparat du har brugt til at tilgå vores hjemmeside, herunder geolokation hvis en mobil er brugt, tilbagevendende forbruger opførsel, indirekte demografiinformation baseret på Google Third Party Data Collections.

 • Andre informationer. Se venligst Google Analytics beskrivelse om deres beskyttelse af private data.
   

Talents-Unlimited ApS benytter sig af Facebook Pixel. Dette indebærer følgende dataindsamling:

 • Https Headers: En standard webprotokol, der sendes mellem søgning og server. Dette inkluderer IP-adresse, information om browser, sidelokation, dokumenter, refereringspunkt og person, som bruger hjemmesiden.

 • Pixel-specifik data

 • Button Click data: Alle knapper tilgået på hjemmesiden af den besøgende samt sider tilgået på baggrund af brug af disse knapper.

 • Optional Values: Udviklere og markedsføringspersonale kan sende ekstra information vedr. sidebesøget ved brug af Conversion Tracking.

 • Form Fields Names: Herunder bokse for “e-mail”, “adresse”, “antal” m.fl., når der købes/reserveres et produkt.
   

Klage

 

Er en gæst ikke tilfreds med virksomhedens behandling af persondata, kan der klages til virksomhedens dataansvarlige. Medfører dette ikke afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf. 3319 3200, dt@datatilsynet.dk.

bottom of page